Frequently Asked Questions

Antwoorden op de meest gestelde vragen!

Inleggelden
De inleggelden zijn vrij hoog. Stel dat ik voor mijn paard alle inleggelden betaal en ik neem deel aan de internationale Derby der Lage Landen voor 3 jarigen. Dat kost me totaal 1.400 Euro aan inleggelden t/m het 3e jaar verhoogd met de startgelden.

De inleggelden lijken hoog maar als u dit vergelijkt met bestaande klassieke koersen is dit juist niet het geval. Daarnaast de opbrengsten zijn evenredig veel groter dan u gewend bent. Dit komt voornamelijk omdat er een heel groot bedrag aan sponsorgeld toegevoegd is aan het totale prijzengeld. Tegenover de betaalde inleg- en startgelden staat 415.000 Euro prijzengeld (waarvan €. 150.000 sponsorgeld).

Overigens ter vergelijking met de Nederlandse en de Duitse Derby: De totale inleggelden voor de Nederlandse Derby zijn al 2.125 Euro en die voor de Duitse Derby 3.500 Euro. Dit bedrag is voor slechts één koers. Het TCT inleggeld is voor in totaal 12 koersen. Daarbij is het mogelijk om gedurende de leeftijd van uw paard, uw paard voor latere koersen (bijvoorbeeld als 4-jarige) niet in te schrijven. Dit scheelt u dan weer inleggeld. Bovendien is deelname aan de 12 satelliet koersen kosteloos!

Koopt u uw paard op de Wolvega International Yearling Sale, dan is de helft van het eerste inleggeld al betaald!

Koersen met tweejarige paarden
Ik ben geen fan van koersen op tweejarige leeftijd. Toch moet ik om als driejarige en als vierjarige aan de TCT koersen deel te nemen ook de eerste inleggelden betalen. Hiermee ‘financier’ ik eigenlijk de tweejarigen koersen waaraan ik niet wil deelnemen.

Om als drie- of vierjarige mee te doen aan de TCT koersen legt u ook de eerste inleggelden in. Echter is het zo dat het meeste prijzengeld (meer dan 75%) gereserveerd is voor de drie- en vierjarigen koersen. Bovendien zijn de 12 satelliet koersen kosteloos!

Geen aandacht voor de breedtesport
Erg mooi deze 12 Champions League koersen maar dit concept is dan toch alleen voor de ‘grote’ eigenaren en trainers terwijl de sport in de breedte geen aandacht krijgt!

Wij zijn erg blij om te horen dat u het TCT concept met de Champions League vergelijkt. Champions League koersen zijn het uithangbord van de sport. Vergelijk het met het al jarenlange succesvolle Prijs der Giganten. Voor dit soort koersen komen de mensen naar de banen, is er extra media aandacht en meer wedomzet. Het zal leiden tot waardestijging van paarden en hopelijk ook op meer fokproducten. Meer fokproducten zorgen voor meer koersen etc…

Mooi voorbeeld is het vrouwenvoetbal: sinds het Nederlands elftal successen behaald op het hoogste niveau is de aandacht enorm en zorgt dit voor gigantische aanwas van jonge meisjes die gaan voetballen. De sport krijgt hierdoor in de ‘breedte’ een mega impuls.

Overigens bestaat het TCT concept niet alleen uit ‘grote’ koersen: de meerderheid aan koersen zijn satelliet koersen (12 koersen). In deze koersen kunnen trainers en eigenaren op hun favoriete baan (kosteloos) deelnemen. Het prijzengeld van deze koersen is meer dan 100% procent hoger dan een normale koers en bij winst ontvang je een bonus: gratis deelname aan de serie/finale van de betreffende koers. Finale alleen als je je kwalificeert.

Nederland of buitenland?
Worden de TCT-koersen alleen in Nederland gehouden of worden er ook koersen in het buitenland verreden?

De doelstelling van de TCT is om de drafsport een BOOST te geven en hiermee de sport een toekomst te geven. Het koersen op Nederlandse bodem is hier een belangrijk onderdeel van. Echter is een coöperatie met banen in omringende landen niet uitgesloten. Als het voor het gehele concept van voordeel is, (bijvoorbeeld om hierdoor meer inschrijvingen en sponsorgelden te ontvangen) dat enkele koersen in omringende land(en) worden verreden, zullen wij dit serieus onderzoeken. Echter een concept zoals de Breeders Course met koersen over heel Europa streven wij EXPLICITIET niet na!

Alleen de grote banen?
Op welke banen worden de TCT-koersen verreden?

De Satelliet koersen zullen worden verreden op verschillende banen in Nederland. Wellicht dat er in de toekomst ook samengewerkt kan worden met de banen van Mons en Waregem om aldaar ook satelliet- en klassieke koersen te verrijden.

De klassieke koersen die op Nederlandse bodem worden verreden zullen reëel gezien voornamelijk op VP Wolvega worden georganiseerd. VP Wolvega heeft overigens al een garantie afgegeven voor het 10% prijzengeld van de internationale koersen, en het prijzengeld van de series op VPW zijn ook door VP Wolvega gegarandeerd. Daarnaast is Victoria Park Wolvega ook Platinum sponsor geworden en zijn veel Business Club-leden van VP Wolvega ook sponsor geworden.

Aandacht voor merries?
Is er binnen het TCT-circuit ook ruimte voor “merriekoersen”?

Ja absoluut. Van de 12 klassieke koersen zijn er 2 uitsluitend voor de merries:

Op 3 jarige leeftijd de merrie Derby der Lage Landen, en als 4 jarige de Speedy Volita trofee der 4 Jarige Merries. De Speedy Volita trofee wordt overigens op een andere datum verreden als de 4 jarige Derby zodat merries de mogelijkheid hebben om in beide koersen te starten. 

Bovendien geldt voor zowel het 3 jarige als 4 jarige Criterium het volgende:

Bij 2 of meer afdelingen wordt er gesplitst in een hengsten/ruins afdeling en een merrie afdeling indien er per afdeling minimaal 6 paarden zijn ingeschreven.

Betaling, facturatie en administratie
Wanneer betaal ik mijn inleggelden en hoe verloopt de facturatie/administratie?

In 2021 zullen er 4 inleggelden verschuldigd zijn:

1 Februari        250 euro
1 Maart            150 euro
1 April              100 euro
1 Mei                100 euro

De startgelden voor de klassieke koersen (Satelietkoersen kennen geen startgeld) worden geïncasseerd nadat uw paard definitief is aangegeven voor een specifieke klassieke koers.

 Alle inleg- en startgelden worden geboekt inclusief 21 % BTW. De hierboven genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

De administratie van de inleggelden en de facturatie verloopt voor ALLE eigenaren via de SNDR.

Voor de eigenaren die al een rekening courant hebben bij de SNDR:

De inleggelden/startgelden/prijzengelden worden op de hierboven aangegeven data op de rekening courant verrekend.

Voor alle eigenaren die nog GEEN rekening courant hebben bij de SNDR:

De eigenaren van alle deelnemende paarden krijgen 1x per maand een rekening courant overzicht van de SNDR.

Deze specificatie wordt in de 1e week, na afloop van iedere maand, verzonden via de email.

Hierop worden de inleggelden en het eventueel gewonnen prijzengeld geboekt.

Omstreeks de 21e van elke maand wordt het inleggeld en prijzengelden verrekend.

Eigenaren met een Nederlandse bank kunnen hiervoor een automatische incasso / betaling  afsluiten.

Buitenlandse eigenaren moeten zelf de betaling omstreeks 21aan de SNDR overmaken.

Indien uw bank/btw gegevens nog niet bekend zijn bij de SNDR, ontvangt u binnenkort een brief van TCT met het verzoek om deze gegevens met ons te delen.

Voor vragen over de in rekening gebrachte inleggelden kan contact opgenomen worden met sportafdeling.

Jaarlingen via de Wolvega International Yearling Sale
Ik heb mijn  paard in 2020 op de Wolvega International Yearling Sale gekocht. Hoe krijg ik nu de helft van mijn eerste inleggeld terug?

Op het rekening courant overzicht van februari wordt de 1e inleg voor 50% gecrediteerd.

Prijzengeld
Uitkering prijzengelden

De uitkering van de prijzengelden voor alle koersen die in Nederland worden gehouden wordt verzorgd door de NDR.

De uitkering van de prijzengelden voor de koersen in Hamburg en München loopt via de ZVTRS.

Prijzengeld in verhouding tot aantal aangemelde paarden
Het aantal aangemelde paarden is meer dan begroot, betekent dit dan ook dat de prijzengelden omhoog zullen gaan?

De TCT is een stichting en heeft dus geen winstoogmerk. Alle bestuurders werken op 100% procent vrijwillige basis. De gelden vloeien geheel naar de drafsport.

Het feit dat er duidelijk meer aanmeldingen zijn dan begroot zal er inderdaad voor zorgen dat er meer geld naar de TCT-deelnemers terug zal vloeien.

In het seizoen 2021 is er besloten om extra series voor de DERBY der 2-jarigen te gaan verrijden (elke serie 5.000 euro prijzengeld), en is er een extra satelietkoers in München (10.000 euro prijzengeld). Daarnaast zullen er bij de Class Stake en de Gold Cup bij meer dan 12 aanmeldingen meerdere afdelingen worden verreden.

Overigens wordt het grootste gedeelte van de prijzengelden gereserveerd voor het seizoen voor de 3-jarigen (2022) en 4-jarigen (2023).