Satelliet koersen

Satelliet koersen als extra stimulans voor de breedste sport!

De satelliet koersen van het Trotting Classics Tour programma geven de sport een stimulans in de breedte. Deze satelliet koersen worden voornamelijk verdeeld over de “Allocatiebanen” van Nederland waardoor elke baan profiteert van de voordelen van de Trotting Classics Tour. Uiteindelijk zullen er jaarlijks 12 satelliet koersen met verhoogd prijzengeld (minimaal 100% meer dan een ‘normale koers”) worden verreden.

In verband met het hoge aantal nog ingeschreven paarden (geboren in 2019) en daarmee een boven verwacht saldo van de totale inleggelden wordt de dotering voor elke satelietkoers voor driejarige paarden in 2022 verhoogd van €. 4.000,– naar €. 8.000,–. (Deze situatie geldt vooralsnog alleen voor het jaar 2022 (paarden geboren in 2019). Elk jaar wordt al naar gelang het saldo van de inleggelden voor de betreffende jaargang de verhoging van de dotering van de satelietkoersen opnieuw vastgesteld!)

 • Deelname aan satelliet koersen is kosteloos (in tegenstelling tot de klassieke koersen waar 1% van het startgeld wordt betaald)
 • Bij winst in een satelliet koers hoeft het startgeld voor de klassieke koers NIET betaald te worden
 • In geval van uitloting krijgen paarden die het vaakst op de betreffende baan lopen een hogere prioriteit
 • Deelname alleen mogelijk voor paarden die in het TCT Stake programma ingeschreven staan (en dus de inleggelden hebben betaald)
 • Satelliet koersen worden voornamelijk verreden in “aanloop naar” een bepaalde klassieker
 • De Trotting Classics Tour zorgt voor een grote bokaal bij de huldiging
 • Satelliet koersen zorgen voor meer exposure op de betreffende baan en bieden derhalve kansen voor PR en marketing

Voordelen satelliet koersen voor eigenaren.

 • Kosteloos deelnemen aan een TCT-koers op de door u ‘gefavoriseerde’ baan
 • Bij winst is geen startgeld voor de betreffende klassieker verschuldigd
 • Mooie opbouwkoers in aanloop naar de betreffende TCT-klassieker
 • Prijzengeld minimaal verdubbeld t.o.v. een normale koers
 • In het geval van teveel inschrijvingen krijgen paarden die het vaakst op de betreffende baan zijn gestart prioriteit. Hierdoor kans op iets minder zware concurrentie.
 • Bij winst een grote TCT-bokaal

Belangrijk:
Het deelnemen aan Satelliet koersen is geen vereiste om mee te doen aan de klassieke koersen. Het is dus geen selectie koers!