Inhoud TCT

Hoofdlijnen strategie

 • Oprichting van een nieuwe organisatie , Trotting Classics Tour (TCT) , ter ondersteuning van de klassieke koersen voor twee-, drie- en vierjarige paarden
 • Insteek is jaarlijks 12 nieuwe internationale klassieke koersen verrijden, met een totaal extra prijzengeld van 415.000 Euro per jaar, vanaf de (geboorte) jaargang 2019.
 • Winnaar van de internationale 2, 3 en 4-jarige Derby krijgt een bonus van 100.000 Euro (Triple Crown). Triple Crown is dus voor het paard dat in 3 achtereenvolgende jaren de Derby weet te winnen
 • Uitschrijving van o.a. 3 nieuwe internationale derby’s:
  – Int. Derby der Lage Landen voor 2-jarige paarden met 40.000 Euro prijzengeld
  – Int. Derby der Lage Landen voor 3-jarige paarden met 100.000 Euro prijzengeld
  – Int. Derby der Lage Landen voor 4-jarige paarden met 50.000 Euro prijzengeld
 • Mogelijkheid voor eigenaren om met 1 paard aan 2 Derby’s in een seizoen deel te nemen. U kunt deelnemen aan de Derby in uw eigen land en tevens deelnemen aan de Derby der Lage Landen.
 • Fokkers profiteren door waardestijging van hun producten.
 • Stimulans Breedtesport: naar aanloop van de TCT klassieke koersen toe, zullen er jaarlijks 12 ‘Satelliet’ TCT koersen worden gehouden op meerdere banen in Nederland. Eigenaren kunnen op hun ‘gefavoriseerde’ baan starten. Bovendien zullen door het ontstaan van grote koersen met veel prijzengeld er meer paarden gefokt worden, prijzen jaarlingen zullen stijgen en de interesse voor onze sport zal stijgen. Meer paarden betekent meer koersen, meer wedomzet, meer afdrachten naar de sport en een reëlere kans om voor een ieder zijn hobby betaalbaar te houden en de professionals betere verdiensten te laten genereren.
 • Jaarlingen die dit jaar zijn verkocht op de WIYS en die de komende 2 jaren verkocht gaan worden op WIYS (Wolvega International Yearling Sale), krijgen 50 procent van hun eerste inleggeld betaald door de organisatie WIYS
 • Drafsport krijgt weer internationale allure.
 • Drafsport krijgt een enorme “BOOST” en maakt het fokken en houden van paarden weer interessant.
 • Drafsport zal weer gaan groeien waarmee de sport gewaarborgd kan blijven.
 • Een groot deel van het jaarlijks beschikbare prijzengeld van €. 415.000 wordt gefinancierd uit sponsorbijdragen en bijdragen van de organiserende banen (actueel ca. €. 150.000 per jaar).  Het overige gedeelte wordt gefinancierd uit de inleg- en startgelden. Daarmee is het TCT-programma geen klassiek “sigaar uit eigen doos”-verhaal!

200 aanmeldingen voor jaargang 2019 is het minimum  om dit plan te kunnen uitvoeren; bij lagere aantallen zal het plan en/of het prijzengeld neerwaarts bijgesteld worden. Bij aantallen beneden de 150 inschrijvingen behoudt TCT zich het recht voor het plan niet te laten doorgaan.