Stakeholders – fokkers

Belangrijke perspectieven voor alle stakeholders.

Fokkers
Er is al meerdere keren getracht te zijn om de fokkerij van verschillende drafsportlanden samen te voegen, maar zonder succes. In dit nieuwe plan zijn samenvoegingen ook niet nodig. Het enige dat we moeten doen, is Nederland als eerste land, een gedeelte van de klassieke koersen te laten openen voor buitenlandse paarden. Ongeveer 65% van de in Nederland getrainde paarden betreft al buitenlandse paarden. Dat betekent dat we zonder buitenlandse paarden geen drafsport meer in Nederland zouden kunnen bedrijven.

Onze Nederlandse fokkerij levert 170 veulens per jaar. Met de inleggelden op basis van 170 veulens is het onmogelijk om voldoende prijzengeld voor de Nederlandse klassieke koersen te genereren. Daarom zijn er meer paarden nodig in de koersen. Meer inschrijvingen genereren meer prijzengeld en met hoger prijzengeld kunnen ook hogere inleggelden gevraagd worden.

Voor de fokkers van Nederlandse paarden zal dit voordeel bieden. Niet alleen door het verhoogde prijzengeld, maar ook door het feit dat de fokkerspremie voor alle internationale koersen door funding vanuit het NDR uitsluitend aan de Nederlandse gefokte paarden zal worden uitgekeerd.

Bovendien kunnen Nederlands geregistreerde paarden op twee-, drie- en vierjarige leeftijd nu aan 2 Derby’s op Nederlandse bodem deelnemen. Verder zal dit initiatief met verhoogde prijzengelden voor een positief effect op de veilingprijzen van jaarlingen moeten zorgen. Fokkers als Boko en Newport hebben al aangegeven door dit initiatief een gedeelte van hun buitenlands geregistreerde paarden om te zetten naar het Nederlands stamboek!

Voordelen fokkers Nederlands geregistreerde paarden.

  • Totale fokpremie van ruim 40.000 Euro van de internationale klassieke koersen voor Nederlands geregistreerde paarden! Fokpremie altijd voor de eerste 5 aankomende Nederlandse paarden.*
  • Meer prijzengeld in de Nederlandse klassiekers voor Nederlandse paarden door de bijdrage van 45.000 Euro.
  • Waarde van de jaarlingen op de veilingen zal naar verwachting stijgen.
  • Paardenbestand van het Nederlands Stamboek zal groeien. Door de hoge prijzengelden zullen Nederlandse fokkers weer meer fokmerries in Nederland laten registreren. Grote fokkers als Boko en Newport Stables hebben dit al toegezegd, omdat zij denken dat een gedeelte van hun fokproducten in Nederland meer kans hebben bij deelname in de Nederlandse dan in de Zweedse klassiekers en ze daarmee meer fokpremie kunnen verdienen. Naast de fokpremie hebben de fokproducten in Nederland meer kans om grote koersen te winnen daar de concurrentie in Zweden moordend is. Boko heeft al 10 paarden toegezegd en Newport 5 paarden!
  • Meer prijzengeld genereert betere prijzen voor de jaarlingen op veilingen. Fokkers kunnen exclusiever fokken, fokkerij verbetert.

* In het geval er koersen in het TCT-circuit op een buitenlandse baan verreden worden, dan geldt dit niet. Op een buitenlandse baan zullen de fokpremies naar de paarden gaan die geregistreerd zijn in het betreffende land.

“ Het is een fantastisch plan. Onze nationale klassiekers worden hoger gedoteerd en de NL-paarden kunnen ook aan de TCT-klassiekers meedoen, waardoor onze jaarlingen mogelijk meer opbrengen.

Een mooie stimulans om meer NL-veulens te krijgen. Het bindt fokkers, die buitenlands fokken, toch aan Nederland, want een Klassieker winnen in eigen land, in aanwezigheid van familie en vrienden, is het toch leukste.

De fokpremies zijn alleen voor de fokkers van de NL-paarden. De Zweedse prijswinnaars krijgen fokpremies uit Zweden.

De Fokkersvereniging hoopt dat het TCT-plan een groot succes wordt en we verheugen ons nu al op de vele mooie klassiekers die we de komende jaren gaan beleven op onze Nederlandse banen”
Hans Huiberts
Voorzitter Fokkersvereniging